Nobita chỉ vì mẹ mắng mà không muốn gặp mẹ nữa. Lại Doraemon giúp đỡ uống thuốc 3000 cây số mới gặp được mẹ. Uống 1 viên khiến mẹ phải đi 300m mới gặp được Nobita. Nhưng như thế thì vẫn chưa thích lắm thế là Nobita uống luôn cảRead More →