Đọc truyện Doraemon: P59

Đọc truyện Doraemon: P59

Đọc truyện doremon chếChúng ta có 3 thứ vĩnh viễn không thể nào sửa được: Dành tình cảm cho những người không yêu mình, khinh thường thứ tình cảm mình dễ dàng có được, và không yêu bản thân đủ lớn bằng thứ tình cảm dành cho người khác. Nên luôn có nhiều bi hài kịch trong đời. 

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *