Đọc truyện Doraemon chế: P21

Đọc truyện Doraemon chế: P21

Đọc truyện doremon chế: P21: Em cắt tóc ngắn anh nhé. Tùy em. Nhưng em đang hỏi ý kiến anh cơ mà. Anh cũng không biết nữa, em thích thì cứ cắt đi. Câu chuyện còn tiếp tục. Có ai gặp trường hợp bạn gái hỏi thế này chưa.

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

 

Truyện Doraemon chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *